Vad är stjärnkartor och hur de har utvecklats genom århundradena?

Fot. Tomasz Daszkiewicz   A En stjärnkarta återspeglar stjärnors och konstellationers position på himlens karta. De visar också ofta stjärnornas ljusstyrka, vilket representeras av signaturer. Forskare definierar stjärnans ljusstyrka i termer av skenbar storlek, alltså hur ljus den specifika stjärnan upplevs vara från jorden. En uppsättning stjärnkartor som visar hela stjärnhimlen kallas för en stjärnatlas. […]